Mesiac: január 2020

Air Guns Benchrest

Air Guns Benchrest

V roku 2020 by sme chceli zorganizovať 1 ročník vzduchovkovej súťaže v extrémnej presnosti tzv benchrest. Strieľa sa na vzdialenosť 25 a 50 m veľkosť 10 tky je 3 mm. Strieľa sa 25 rán + 5 nástrelných ( nástrelná rana kedykolvek počas streľby ). Streľba prebieha v sede,predná časť zbrane môže byť vybavená nožičkami ( bipod ) alebo položená na streleckej podložke. Kaliber zbrane môže byť 4.5 , 5.0 alebo 5.5 mm bez obmedzenia výkonu ( pozor u nás 15 J ) Optika bez obmedzenia. Oblečenie strelca akékoľvek na čo dosiahnutia čo najlepšieho výsledku. ( presné pravidlá uvedieme na klubových stránkach www.streleckyklub.sk )

Strieľať sa bude v dvoch kategóriach PCP a Springer bez rozdielu pohlavia a veku strelca. 

Členské 2020

Členské 2020

S radosťou Vám oznamujeme že sa odhlasovalo členské na rok 2020 v nezmenenej výške 33 eur. Členské treba uhradiť do 28.2.2020.Po tomto termíne to pre starých členov nebude možné. Nový záujemci o členstvo v klube si podajú prihlášku alebo žiadosť  mailoma a až po schválení klubom môžu uhradiť členský príspevok. Členom klubu naďalej zostáva zľava vo výške 5% z celého sortimentu firmy merkuria.net.

Akékolvek otázky týkajúce sa členstva smerujte na info@streleckyklub.sk alebo streleckyklubbpsa@gmail.com

Číslo účtu : SK8609000000005153353539

Ďakujeme a tešíme a na strelecké zážitky 🔫🔫🔫