Členské 2020

Členské 2020

S radosťou Vám oznamujeme že sa odhlasovalo členské na rok 2020 v nezmenenej výške 33 eur. Členské treba uhradiť do 28.2.2020.Po tomto termíne to pre starých členov nebude možné. Nový záujemci o členstvo v klube si podajú prihlášku alebo žiadosť  mailoma a až po schválení klubom môžu uhradiť členský príspevok. Členom klubu naďalej zostáva zľava vo výške 5% z celého sortimentu firmy merkuria.net.

Akékolvek otázky týkajúce sa členstva smerujte na info@streleckyklub.sk alebo streleckyklubbpsa@gmail.com

Číslo účtu : SK8609000000005153353539

Ďakujeme a tešíme a na strelecké zážitky 🔫🔫🔫

Comments are closed.